BARRIÄRER

”BARRIÄRER” • Sylvette Wikström

oktober – november 2013

Sylvette är född och uppvuxen i Frankrike och Belgien. Därefter bosatt i Göteborg och bor nu i södra Skåne. Utbildad vid Lycée Royal i Bryssel och Dômens konstskola i Göteborg. Har arbetat som konstnär i 25 år.

Sylvettes bilder är oftast suggestiva berättelser ur det förflutna, inte sällan insprängda eller frammanade ur natur- eller landskapsstudier. Målet med varje verk är att med färgernas och texturernas hjälp försöka fånga människans inre, och då helst på ett sätt som både stör och berör betraktaren. Igen, igen… och igen.

Storlekarna på tavlorna varierar från cirka 40×40 cm till 206×200 cm.

www.sylvette.se