LARS GRÖNWALL

Lars Grönwall

• Född 1953

• Uppvuxen i Stockholm

• Bor sedan många år tillbaka huvudsakligen i sydöstra Skåne